Medische Dienst

Medische Dienst

Krijg je ondanks al deze tips toch lichamelijke problemen? Schroom dan niet om naar onze Medische Dienst te gaan. De Medische Dienst (inclusief masseurs) is aanwezig op het start- en finishcomplex van vv Victoria Boys, maar ook op de diverse rustplaatsen onderweg. Bovendien is tijdens de vier wandeldagen een fietspatrouille van de Medische Dienst op de parkoersen onderweg.